Informacje o przetwarzaniu danych

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Centrum Turystyki Aktywnej Kajaki 4u z siedzibą we Włodawie ul. Przemysłowa 3, e-mail: kontakt@kajakiempobugu.pl

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy są wskazane na formularzu zamówienia), Centrum Turystyki Aktywnej Kajki 4u zbiera tylko niezbędne dane osobowe wymagane do realizacji zamówionych usług, chodzi tu o imię i nazwisko, nazwę firmy, dane adresowe, dane kontaktowe, informacje o produktach
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – dane przetwarzane przez Centrum Turystyki Aktywnej Kajki 4u w celach podatkowych i rachunkowych
c) dane, które są administrowane przez Centrum Turystyki Aktywnej Kajki 4u nie są udostępniane innym podmiotom handlowym oprócz podmiotów związanych bezpośrednio z realizacją usługi i biurem księgowym
d) dane osobowe administrowane przez Centrum Turystyki Aktywnej Kajki 4u nie są przetwarzane automatycznie

  1. Dane będą przekazywane odpowiedniej Placówce Straży Granicznej w celu zgłoszenia uczestnictwa w spływie kajakowym graniczną rzeką Bug na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej (Dz. U. z dnia 12 maja 2008 r.)
  2. Dane które będą udostępnione Straży Granicznej to: Imię nazwisko i data urodzenia.
  3. Dane po przesłaniu odpowiedniej Placówce Straży Granicznej nie będą w żaden sposób przechowywane i w inny sposób przetwarzane. Istnieje również możliwość samodzielnego zgłoszenia spływu odpowiedniej Placówce Straży Granicznej.
    Formularz dostępny na stronie
    http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/informacje-praktyczne/uprawianie-turystyki-sp/11054,Polow-ryb-i-turystyka.html
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  5. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Linki do innych stron

Na naszych stronach internetowych są zamieszczone odnośniki – linki do innych stron. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania i postępowania w ochronie prywatności na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności po przejściu na te strony.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie strony internetowej, której właścicielem jest Centrum Turystyki Aktywnej Kajaki 4u .

Cookies w serwisie

Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna.
Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin www.kajakiempobugu.pl
Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.

Pliki z logami

Tak jak większość innych witryn internetowych, zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

Pliki w serwisie

Każdy plik umieszczony w serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami – loginem wrzucającego, datą jego wrzucenia oraz numerem IP komputera z którego został wrzucony.

Pliki cookie

Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron.

Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security).
Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

ZADZWOŃ TERAZ