Włodawka – lewobrzeżny dopływ Bugu, płynie przez Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie na Polesiu Zachodnim.

Długość 31,5 km, wypływa ze zbiornika Wytyczno. Dopływy prawe: Krzemianka, Tarasienka, Więzienny Rów, dopływy lewe: Mietułka, Ulanówka. Ważniejsze miejscowości nad Włodawką: Kołacze, Suchawa, Okuninka, Włodawa. W przeszłości (od 1387 r.) Włodawka była rzeką graniczną między Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną.

Kajaki rzeka Włodawka
Rzeka Włodawka – Adamki

Szlak kajakowy Włodawką: Kołacze – Suchawa – Włodawa

o długości 24 km.

Km     Miejscowości, budowle wodne, urządzenia i inne

23,9    Kołacze – próg, kładka stalowa                                            

22,5    Most żelbetowy Kołacze, droga nr 819                                 

16,8    Ujście rz.Krzewianki                                                          

13,0    Jaz żelbetowy – Suchawa (l)                                                

12,9    Most żelbetowy – Suchawa                                                 

10,4    Ujście rz. Krzemianki                                                          

8,1      Most drewniany – Adamki                                                     

8,0      Pomost, pole biwakowe                                                        

6,8      Jaz żelbetowy                                                                       

5,9      Kładka drewniana dla pieszych                                              

4,6      Most żelbetowy (Włodawa – Chełm nr 812)                              

4,5      Stopień z piętrzeniem                                                             

3,7      Ujście rz. Tarasienki                                                                

3,4      Kładka stalowa (szlak rowerowy)                                              

1,5      Most żelbetowy (ul. Okunińska, droga nr 816)                            

1,1      Kładka drewniana (ogródki)                                                       

0,7      Most drewniany (Grobla)                                                           

0,0      Ujście do Bugu                                                                        

• Długość rzeki: 31,5 km.

• Długość szlaku: 24 km.

• Trudność: szlak łatwy, otwarty dla wszystkich.

• Uciążliwości: szlak nieuciążliwy.

• Malowniczość: szlak bardzo malowniczy.

Dogodne punkty etapowe lub postojowe na Włodawce to: Kołacze (most drogi 819), Suchawa (most), Adamki, Okuninka (most na 812), Włodawa (most na 816). Szlak Włodawki posiada bardzo dobrze urządzone miejsce pobytowe w Adamkach – pole namiotowe, obszerne zadaszenia turystyczne, miejsce na ognisko, pomosty stałe dla kajakarzy i wędkarzy, suche sanitariaty. Mankamentem jest trudny dojazd (drogi gruntowe) oraz brak wody i energii elektrycznej. Od 2011 r. podobne zagospodarowanie na początku szlaku w Kołaczach.

Żródło „Kajakiem po Bugu” przewodnik turystyczny autor: Józef  Tworek

Przystań kajakowa Suchawa rzeka Włodawka
Przystań kajakowa w Suchawie