Włodawka – lewobrzeżny dopływ Bugu, płynie przez Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie na Polesiu Zachodnim.

Długość 31,5 km, wypływa ze zbiornika Wytyczno. Dopływy prawe: Krzemianka, Tarasienka, Więzienny Rów, dopływy lewe: Mietułka, Ulanówka. Ważniejsze miejscowości nad Włodawką: Kołacze, Suchawa, Okuninka, Włodawa. W przeszłości (od 1387 r.) Włodawka była rzeką graniczną między Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną.

Kajaki rzeka Włodawka
Rzeka Włodawka – Adamki

Szlak kajakowy Włodawką: Kołacze – Suchawa – Włodawa

o długości 24 km.

Km     Miejscowości, budowle wodne, urządzenia i inne

23,9    Kołacze – próg, kładka stalowa                                            

22,5    Most żelbetowy Kołacze, droga nr 819                                 

16,8    Ujście rz.Krzewianki                                                          

13,0    Jaz żelbetowy – Suchawa (l)                                                

12,9    Most żelbetowy – Suchawa                                                 

10,4    Ujście rz. Krzemianki                                                          

8,1      Most drewniany – Adamki                                                     

8,0      Pomost, pole biwakowe                                                        

6,8      Jaz żelbetowy                                                                       

5,9      Kładka drewniana dla pieszych                                              

4,6      Most żelbetowy (Włodawa – Chełm nr 812)                              

4,5      Stopień z piętrzeniem                                                             

3,7      Ujście rz. Tarasienki                                                                

3,4      Kładka stalowa (szlak rowerowy)                                              

1,5      Most żelbetowy (ul. Okunińska, droga nr 816)                            

1,1      Kładka drewniana (ogródki)                                                       

0,7      Most drewniany (Grobla)                                                           

0,0      Ujście do Bugu                                                                        

DŁUGOŚĆ RZEKI31,5 km
DŁUGOŚĆ SZLAKU24 km
TRUDNOŚĆszlak łatwy, otwarty dla wszystkich
UCIĄŻLIWOŚĆkilka przenosek
MALOWNICZOŚĆszlak bardzo malowniczy

Dogodne punkty etapowe lub postojowe na Włodawce to: Kołacze (most drogi 819), Suchawa (most), Adamki, Okuninka (most na 812), Włodawa (most na 816). Szlak Włodawki posiada bardzo dobrze urządzone miejsce pobytowe w Adamkach – pole namiotowe, obszerne zadaszenia turystyczne, miejsce na ognisko, pomosty stałe dla kajakarzy i wędkarzy, suche sanitariaty. Mankamentem jest trudny dojazd (drogi gruntowe) oraz brak wody i energii elektrycznej. Od 2011 r. podobne zagospodarowanie na początku szlaku w Kołaczach.

Żródło „Kajakiem po Bugu” przewodnik turystyczny autor: Józef  Tworek

Przystań kajakowa Suchawa rzeka Włodawka
Przystań kajakowa w Suchawie
ZADZWOŃ TERAZ