Trójstyk granic

Polska — Ukraina — Białoruś

Kajaki nad Bugiem wodujemy w miejscowości Zbereże ,Wołczyny lub Sobibór (w zależności od wyboru odcinka). Rozpoczynamy spływ bardzo malowniczym odcinkiem rzeki, miejscami z bardzo wysokim urwistym brzegiem. Po około 4 godzinach ze Zbereża, 2 godzinach z Wołczyn lub 1 godziny z Sobiboru dopływamy do „Trójstyku granic” miejsca w którym łączą się granice Polski, Ukrainy i Białorusi. Jest to jedno z sześciu miejsc w Polsce, gdzie stykają się granice, ale jedyne gdzie ten styk jest na wodzie.

Trójstyk granic spływ kajakowy
Znak graniczny (obelisk) na trójstyku granic

Miejsce to poznamy po utwardzonym brzegu po stronie Ukraińskiej i Białoruskiej oraz po znajdującej się nad samą rzeką siatce chroniącej granicę naszych wschodnich sąsiadów. Na terytorium każdego z państw w tym miejscu znajdują się również znaki graniczne – obeliski z napisem „BUG”. Około 100 metrów dalej przy starej przepompowni wody znajduje się drewniana altana oraz bardzo dogodne wyjście. Jest to bardzo dobre miejsce na przerwę. W miejscu tym znajduje się również znak graniczny z numerem 001 który rozpoczyna numerację na granicy z Białorusią.

Atrakcją na tej trasie są również pozostałości mostu kolejowego z XIXw na linii Chełm-Brześć. Zakończenie spływu we Włodawie na słynnym z codziennych komunikatów radiowych włodawskim wodowskazie. Lub kontynuacja spływu do Różanki.

Wodowskaz na Bugu we Włodawie
Wodowskaz na Bugu we Włodawie
Sobibór – Trójstyk Granic – Orchówek – Włodawa (Wodowskaz)
Długość 14km – czas spływu ok 3 – 4 godz.
Sobibór – Trójstyk Granic – Orchówek – Włodawa (Wodowskaz) – Szuminka – Różanka
Długość 24km – czas spływu ok 4 – 5 godz.
Wołczyny – Sobibór – Trójstyk Granic – Orchówek – Włodawa (Wodowskaz)
Długość 23km – czas spływu ok 4 – 5 godz.
Zbereże – Wołczyny – Sobibór – Trójstyk Granic – Orchówek – Włodawa (Wodowskaz)
Długość 32km – czas spływu ok 7 – 8 godz.
Spływy Bugiem
Kredowa góra okolice Dubnika