Trójstyk granic na rzece Bug

Polska – Ukraina – Białoruś

Trójstyk granic na rzece Bug w którym łączą się granice Polski, Ukrainy i Białorusi. Jest to jedno z sześciu miejsc w Polsce, gdzie stykają się granice, ale jedyne gdzie ten styk jest na wodzie.

Znak graniczny (obelisk) na trójstyku granic

Miejsce to poznamy po utwardzonym brzegu po stronie Ukraińskiej i Białoruskiej oraz po znajdującej się nad samą rzeką siatce chroniącej granicę naszych wschodnich sąsiadów. Na terytorium każdego z państw w tym miejscu znajdują się również znaki graniczne – obeliski z napisem „BUG”. Takie oznakowanie to efekt zawartego trójstronnego porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy. Około 100 metrów dalej po polskiej stronie przy starej przepompowni wody znajduje się drewniana altana. W miejscu tym znajduje się również znak graniczny z numerem 001 który rozpoczyna numerację na granicy z Białorusią.

Kajakiem na trójstyk granic

Najlepszym sposobem na dostanie się na trójstyk granic jest wybranie się na spływ kajakowy. Kajaki nad Bugiem wodujemy w miejscowości Zbereże, Wołczyny lub Sobibór (w zależności od wyboru odcinka). Rozpoczynamy spływ bardzo malowniczym odcinkiem rzeki, miejscami z bardzo wysokim urwistym brzegiem. Po około 4 godzinach ze Zbereża, 2 godzinach z Wołczyn lub 1 godziny z Sobiboru dopływamy do trójstyku. Wyjście z kajaka w tym miejscu jest bardzo trudne dlatego najlepiej przepłynąć jeszcze 100m do drewnianej altany przy której znajduje się pochylnia do wodowania łodzi i wyjście z kajaka jest bardziej wygodne. Jest to bardzo dobre miejsce na przerwę a do trójstyku można przejść wyznaczoną ścieżką.

Spływ najlepiej zakończyć jest we Włodawie. Atrakcją na tej trasie są również pozostałości mostu kolejowego z XIXw na linii Chełm-Brześć oraz słynny z codziennych komunikatów radiowych włodawski wodowskaz.

Wodowskaz na Bugu we Włodawie
Sobibór – Trójstyk Granic – Orchówek – Włodawa (Wodowskaz)
Długość 14km – czas spływu ok 3 – 4 godz.
Sobibór – Trójstyk Granic – Orchówek – Włodawa (Wodowskaz) – Szuminka – Różanka
Długość 24km – czas spływu ok 4 – 5 godz.
Wołczyny – Sobibór – Trójstyk Granic – Orchówek – Włodawa (Wodowskaz)
Długość 23km – czas spływu ok 4 – 5 godz.
Zbereże – Wołczyny – Sobibór – Trójstyk Granic – Orchówek – Włodawa (Wodowskaz)
Długość 32km – czas spływu ok 7 – 8 godz.
Kredowa góra okolice Dubnika